!!> KINDLE ❄ Jebo sad hiljadu dinara ❁ Author Boris Dežulović – Loufanet.info

Jebo sad hiljadu dinara Ovu sam knjigu savzvako za dan i mogu vam reci da je knjiga zadava Prasno sam u smijeh milion puta Niko ko lav Dezulovic ne moze napraviti nesto takvo smijesno od take zafrkane situacije i besmislenosti sto je rat Preporucujem ViVa LuDe strikes again Ili barem tre ina njih Kroz ovu epizodu iz Bo nja ko Hrvatskog rata De ulovi opisuje svu besmislenost ovog sukoba, i rata op eito, gdje se na suprotstavljenim stranam nalaze ljudi koji su imali iste profesore, tukli se s istim Jebo Sad Hiljadu Dinara Roman Cija Se Radnja Dogadja Od Zore Do Sumraka Jednog Letnjeg Dana Usred Hrvatsko Bosnjackog Rata U Bosni I Hercegovini Jos Je Jedan Uzaludan Pokusaj Istrazivanja O Besmislu Rata, Te Ulozi Uniforme U Zivotu I Smrti Covjeka, Vojnika I Budale. Tragikomi ni apsurd, pri a kojoj se smejete, a u sebi biste najradije plakali, i tu no i zabavno i jebo sad i hiljadu dinara, i hiljadu maraka, i hiljadu kuna, i rat, i politiku, i veru, i sve nas zajedno ovako glupe.Sjajno. Smeh besmislu ili besmisao smeha , , Tipi no za na jer ovde smo svi na i, je l crni humor, histeri ni smeh se na kraju pretvori u melanholi nu zapitanost nad ivotom Sa eto i dinami no ispri ana, pri a se do ivljava kao film zaticao sam sebe kako poluglasno itam dijaloge na lokalnom dijalektu da bih poja ao efekat neke apsurdne pri e kojom nas De ulovi zasmejava, uvla e i nas dublje u besmisao, sve do apsurdno, o ekivanog potresnog kraja Posle napada smeha, sa strepnjom ete posmatrati besmisao i moli ete se da pre ive Tipi no za na jer ovde smo svi na i, je l crni humor, histeri ni smeh se na kraju pretvori u melanholi nu zapitanost nad ivotom Sa eto i dinami no ispri ana, pri a se do i ,, ,, Jebo sad hiljadu dinara je jedan od najzabavnijih i najtragi nijih romana koje sam pro itao U jednom trenutku, smejem se na sav glas, a u drugom sve iza e na nos, ali to je nekako i na a balkanska realnost.Ima u ovom romanu dosta pajtonovskog, ali i helerovskog, najvi e u na inu na koji je opisan rat sa svim svojim paradoksima u stilu famozne Kvake 22 Radnja je sme tena za vreme hrvatsko bo nja kog rata u Bosni i Hercegovini, i sam zaplet je dovoljan da zainteresuje svakog ljubitelja crnohumor Jebo sad hiljadu dinara je jedan od najzabavnijih i najtragi nijih romana koje sam pro itao U jednom trenutku, smejem se na sav glas, a u drugom sve iza e na nos, ali to je nekako i na a balkanska realnost.Ima u ovom romanu dosta pajtonovskog, ali i helerovskog, najvi e u na inu na koji je opisan rat sa svim svojim paradoksima u stilu famozne Kvake 22 Radnja je sme tena za vreme hrvatsko bo nja kog rata u Bosni i Hercegovini, i sam zaplet je dovoljan da Jebo sad i hiljadu dinara i sto maraka, i na e i va e , i rat i sve Sjajno


About the Author: Boris Dežulović

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Jebo sad hiljadu dinara book, this is one of the most wanted Boris Dežulović author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *