➸ Susjed Download ➿ Author Marina Vujčić – Loufanet.info

Susjed Hmmmm Nisam hater i ne u ivam u pisanju lo ih kritika na ne iji rad, ali stvarno me knjiga duboko razo arala Posudila sam ju na preporuku, a natpis najbolje objavljene knjige u 2015 me uvjerio u namjeri da ju vrijedi pro itati Na alost, sve je ostalo samo na o ekivanju Sve je lo e stil pisanja, produkt tog stila, stvoreni likovi Prosje na ena, prosje nih primanja i prosje ne inteligencije na neki me na in ljuti da jedna ena mo e tako povr no pristupiti enskom liku zbog ega je Katarina Baukovi ispala grozno povr an i kli eiziran lik Netko tko ti toliko ide na ivce, da nakon tre ine knjige osje a samo elju da sve to kona no zavr i Ne znam tko se mo e poistovjetiti s likom koji je ovako tana an i neuvjerljiv Zapravo, kada malo bolje razmislim, svi likovi su jednako plo ni, pa se Katarina ini jednako sporednim likom kao i njezina rtva i Knjiga je bila zanimljiva, pitka , mo e se pro itati u nekoliko sati i vrlo brzo nas uvla i u radnju Um Katarine Baukovi zastra uju i je ba zbog toga to se, na tren, mo emo prepoznati u nekim njezinim rije ima U dijeti poslije Nove godine, poslije ponedjeljka, u odlu nosti koja nas napu ta svakog jutra i u razo aranjima nakon sasvim iracionalnih vjerovanja.No, sam kraj knjige nije mi se svidio jer mi je bio pun kli eja koji 3.5 5Zavr ilaSimpati na, brzi tempo i mrvicu me nervirala buduci da je prica u prvom licu Stalno biti u toj njenoj glavi i mislima malo je te ko ali taj tempo ubla i i zavr nica simpaticna Stvarno kad Ba sam se dobro zabavila 5 Svi mi u svojim razmi ljanjima ponekad nalikujemo na Katarinu Baukovi. Stvarno sam u ivala Marina Zadivljuju e je kako se iz obi ne svakodnevice mo e iskonstruirati napet roman.Vjerojatno smo svi susre u i ponekog susjeda na stubi tu,u dvije sekunde ne to promislili o njemu da ne ka em umislili Ovo je maksimaln Hrvatska knji evnost zaista bilje i procvat enskoga stvarala tva zadnjih godina Sukladno s pove anjem kvantitete djela do lo je i do pove anja kvalitete djela Nekolicina spisateljica uspjela se izboriti i probiti na sam vrh suvremene hrvatske proze, a jedna od njih je svakako i Marina Vuj i.Vuj i je zaista posebna Istina jest kako se dr i tradicionalnih elemenata enskoga pisma, ali uspjela je ipak na prvi pogled posti i razli itosti i originalnost Naime, iako se bavi problematikom ovjekove egzistencije u dana njem modernom svijetu gdje se ljudi sve vi e otu uju jedni od drugih, iako prikazuje obiteljske odnose posebice odnos izme u majke i k eri i prijenos maj ine nesigurnosti i vlastitih kompleksa na ensko dijete te iako su njezini likovi srednjovje ne i usamljene enske osobe, Vuj i ipak uspjeva intimnu tematiku prikazati na jedan druga iji na in Njezin lajtmotiv uvijek je orginalan i nesvakida nji za knji evnost, a opet tako prisutan u svijetu Naime, spisateljica uvijek fabulu u svojim romanima gradi na naizgled neobi nim i bezna ajnim, ali svakodnevnim stvarima Tako na primjer roman Pitanje automije po iva na lajtmitivu le a Tko se prije nje sjetio toga dijela tijela Ba nitko E to je Vuj i , inovativna spisateljica koja ve vi e puta problematiziranu problematiku uspjeva bez ikakvih problema prikazati na novi na in.U ovom romanu Susjed ponovno spaja ensko Cura u romanu ima nekih problema Izvuklo bi se nekoliko diplomskih radova promatraju i ju Skroz fora na in pisanja i dokaz to nam sve misli ako ih ne sku imo kao lude mogu napraviti Svaka ast Katarini i njezinoj prebujnoj ma ti Jedna Prosje Na Ena Srednjih Godina, Podstanarka U Prosje Noj Stambenoj Zgradi Izvan Centra, S Prosje Nim Zaposlenjem U Dr Avnoj Slu Bi I Prosje Nim Eljama I Nadama Zaljubljuje Se U Susjeda Kojega Svakoga Jutra Sre E Na Stubi Tu Osim Konvencionalnog Dobro Jutro Ne Progovore Niti Jednu Drugu Rije S Tom Ljubavnom Pri Om, Koja Se Odvija Samo U Njenoj Glavi, Ta Prosje Na Ena Iskora It E Iz Svoje Prosje Nosti I Preobraziti Se U Potpuno Druga Iju Osobu, A Zbivanja U Romanu Pretvorit E Se U Napetu Psiholo Ku Dramu Ovo Je Roman O Samo I, Nevidljivosti I Otu Enju, I Ne Samo U Velikim Stambenim Zgradama Gdje Nitko Nikoga Ne Poznaje, Nego I U Okviru Obitelji I Me U Prijateljima.Istovremeno, Ovo Je Roman I O Paranoji I Ludilu A Kako Ovjek Poludi U Najve Em Broju Slu Ajeva Postepeno Od Iracionalnog Zaklju Ka Da To To Se Pripovjeda Ica I Njen Susjed Sre U Na Stubi Tu Nije Slu Ajno, Do Njenih Sasvim Ozbiljnih Deluzija Dovest E Nas Sigurno I Duhovito Pripovijedanje Na Puno Mjesta U Romanu Glasno Emo Se Nasmijati, Ali Na Nekima E Nam Od Nelagode Zastati Knedla U Grlu Kad Pri U Pri A Lu Ak, To Mo E Biti Komi No, Ili Stra No, Ali To Esto Implicira I Jedan Neugodan Zaklju Ak Taj Lu Ak Ponekad Opasno Nalikuje Nama Samima.


About the Author: Marina Vujčić

Marina Vuj i ro ena je 1966 u Trogiru Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je kroatistiku.U nakladi izdava ke ku e Profil 2010 godine objavljuje roman Tu i ivot , a 2014 u izdanju Hena coma knjigu drama Umri enski i roman A onda je Bo o krenuo ispo etka koji je 2015 godine u ao u u i izbor od etiri hrvatska naslova nominirana za Europsku nagradu za knji evnost Za dramu Um


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *