[ Reading ] ➻ Čefurji raus! Author Goran Vojnović – Loufanet.info

Čefurji raus! 4.5 5or 9 10 Pro na tebe ka dej sere je o efurech p ist hovalci z b val Jugo ky v Ljublani, co je hlavn m sto Slovenska Nepl st si to se Slovinskem, jak b v zvykem Tam se nast hovalo docela dost jugo k po slavn v lce v devades tk ch, kdy se Chorvati a Srbov h dali, kdo bude m t v c pl a st nk s Algidou.P b h tak sleduje ghetto nejzn m j ho efursk ho s dli t v Ljublani hlavn m sto Slovinska, nepl st si se Slovenskem Fu in, kde se poflakuj ty i mlad hajzlov , kte um jen hulit, chodit na prol za ky a bi ovat vo ivot jako Eminem, proto e ka dej jugosl vec je tak trochu hip hop To v e pod v Vojnovic z pohledu baske ka Marka, kterej je ze v ech t ch smard takovej st edn level, tak e mu lov k i trochu fand , i kdy up mn by zaslou il na solar snad ka dej den Dr kovat p ed panel kem v tepl k ch, blejt v autobuse, pou t t nahlas magi v aut a odmlouvat Vojnovi Ev Roman V Enciklopedi Ni Maniri Ustvarja Pejsa Urbanega Okolja, Kjer Iz Natla Enih Stanovanj Dehti Sarma, Ritem Diktirajo Narodnjaki.Me Anica Nogometnih Prenosov Ter Ju Nja Ke Govorice Je Del Obvezne Atmosfere Ljubljanske Fu Ine Se Razodevajo Ez Barvito Efur Ino, V Kateri Sledimo Markovemu Odra Anju In Njegovemu Spopadanju Z Identiteto, Star I, Stereotipi Okolja Iz Grenkosladkega Humorja Markove Pripovedi Vznika Usoda Prebivalca Fu In, Spletena Iz Kompleksne Mre E Vzrokov In Posledic, V Kateri Avtor Neusmiljeno Deli Odgovornost Med Vse Akterje.Roman Efurji Raus Nas Potegne V Elegantno Pripoved, Ki V Slovenskem Literarnem Prostoru Najkompleksneje Doslej Obravnava Tematiko Priseljencev. Prvenec, ki je navdu il s svojo izvirnostjo, sve ino, neposrednostjo in ivljenskostjo Je pripoved o ljudeh iz etni nega geta Fu in, je pripoved o ljudeh, ki zaradi nacionalnosti svojih star ev te ko po enejo korenine v novi domovini Sloveniji, pripoved o ljudeh, ki niso ne tu ne tam ne Slovenci ne Bosanci ne Hrvati ne Srbi, temve EFURJI To je pripoved o prvi in drugi generaciji ekonomskih in politi nih imigrantov iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki jih je usoda zanesla v na e kraje, kjer naj bi se cedila med in mleko A al je bila resni nost, s katero so se morali soo iti precej druga na od pri akovanega Usoda ali splet okoli in sta jih pahnila na socialno in kulturno dno.Vojnovi v ospredje postavi drugo generacijo migrantov Fante s Fu in, ki so se za razliko od njihovih star ev rodili v Sloveniji, tu obiskujejo ole, tu imajo prijatelje in znance, pa vendar utijo, da niso del slovenskega podalpskega sveta Zato je to zgodba o Marku in njegovih treh prijateljih, ki so falirali v oli, se ne znajdejo v okvirjih zapete slovenske dru be, posedajo na igri ih svojega blokovskega naselja, prezirajo svoje star e, ker v ivljenju niso ni esar dosegli, hkrati pa sami tonejo e veliko globlje na sam rob dru beno sprejemljivega in dovoljenega V neki to ki pa celo ez.To je roman, ki rezko zare e v politi no, socialno, medgeneracijsko, mednacionalno in kon no tudi mladinsko problematiko Kljub slogovnim in stilskim pomanjkljivostim se mi zdi ta roman neprecenljiv, ker Na vy e dvesto stran ch sa to ani nesna rozpr va nejak pr beh, a aj tak je to neskuto ne chyt av tanie Vojnovi s ce neobjavuje ni nov , ke cynick m jazykom t ned era opisuje otravn svet okolo seba, no rob to tak dokonale, e v etky tie prirovnania k Salingerovi neznej a tak nemiestne Vyber si mo no najjednoduch iu cestu, akou op sa svoje rodn s dlisko, no v r mci nru to rob ako sk sen spisovate V p rstra Brutalno iskren prikaz sto znaci biti useljenik a istovremeno i balkanac S notom simpatije, ali bez patetike.Ne preporucam ljudima osjetljivim na psovke. Slabo napisan in otro ji roman, ki bo najverjetneje navdu il obo evalce opolzkih vicev o Mujotu in Hasotu Najve ji problem knjige in kasneje tudi filma je njegova kontradiktoro sporo ilo po eni strani sku a razbijati stereotipe o ju njakih in jih prika I m not too much for profanity, and perhaps there s a tad too much of it in this book I m sure it is here for a reason, but it s just not my cup of tea Amusing at times, boring at times, and has bit too many phrases included in the original Bosnia is a country where everyone drinks cappuccino, just because you never know if you re supposed to order kava in Croatian, kafa in Serbian or kahva in Bosnian One of those rare, intelligent, human novels that gets the balance just right between humour and deadly seriousness, between a young narrator and an adult world he s about to enter, between a sharp dissection of class and ethnicity and a genuinely moving story that keeps me turning pages until I finish the book in less than 24 hours The title, almost untranslatable every country, every language, has their own word for those weird foreign looking I m not racist but those people Yet a lot of the time, this could be set in any poor housing project anywhere in the world, the joke remains the same Why do dominant ethnic upper class group come to project To look for their cars The mechanisms are the same we all need someone we can look askance at, right up to the point where they start believing it themselves The irony of it being a Slovenian novel, of course, is that 20 years ago they officially were the same people Which, y know, doesn t make a whole lot of difference once people start convincing themselves to see the differences Quite the opposite The waitress really got on my nerves Right from the start the Jedna prejebena knjiga i svatko s ovog na eg podneblja ilitiga balkana vulgaris,bi je trebao obavezno pro itati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *