[[ KINDLE ]] ✽ Let Nancija Konratata Author Predrag Raos – Loufanet.info

Let Nancija Konratata Let Nancija Konratata Raosov Je Prvi Fantasy Na Kojem Je Radio Preko Trideset Godina Koliko Otprilike Traje I Hod Njegova Junaka Prema Svjetlosti Kroz Drevni Sveti Spis, Kroz Epsku Pjesmu U Prozi, Korak Po Korak Do Uzleta Prema Bogu Etiri Knjige Proroka Nancija Etiri Su Koraka Oslobo Enja Od Ljudskog, Etiri Koraka Prema Onom Koji Je Izvor Svih Sloboda U Jednom Dalekom Svijetu, Na Jednom Dalekom Planetu, Pod Istim Bogom Kojeg Slavi Sve Stvorenje Svih Galakti Kih Skupova.Knjiga Bojevaknjiga Je O Svijetu.Knjiga Susretaknjiga Je O Ljudima.Knjiga Vatreknjiga Je O Spoznaji.Knjiga Beskona Ne Svjetlostiknjiga Je O Bogu. Pro itao sam LET NANCIJA KONRATATA Predraga Raosa, roman kog je sam izdava definisao kao fantasy i koji je potom osvojio nagradu SFERA Ja nisam neki naro it stru njak za fantasy pa samim tim ne bih da se decidirano izra avam, ali verujem da e mnogi ljubitelji fantasyja odbiti da ovo delo ubroje pod tu odrednicu.LET NANCIJA KONRATATA to se mene ti e ima mnogo vi e mesta u knji evnosti glavnog toka, u visokoj knji evnosti nego u anru Raos kao pisac fantastike, pre svega SFa, svakako spada Pro itao sam LET NANCIJA KONRATATA Predraga Raosa, roman kog je sam izdava definisao kao fantasy i koji je potom osvojio nagradu SFERA Ja nisam neki naro it stru njak za fantasy pa samim tim ne bih da se decidirano izra avam, ali verujem da e mnogi ljubitelji fantasyja odbiti da ovo delo ubroje pod tu odrednicu.LET NANCIJA KONRATATA to se mene ti e ima mnogo vi e mesta u knji evnosti glavnog toka, u visokoj knji evnosti nego u anru Raos kao pisac fantastike, pre svega SFa, svakako spada u anrovsku scenu pa ovu anrovsku odrednicu vidim pre svega kao lukrativnu odluku izdava a ne bi li ovaj roman pribli io Raosovoj projektovanoj publici Isto tako, ne mislim da mu je SFERA nepravedno dodeljena jer je roman izvanredan.LET NANCIJA KONRATATA je sme ten u svet koji nikada nije postojao, koji u sebi kombinuje anti ke i medievisti ke elemente, i ima svoja pravila kojih se autor dr i, i na tom nivou li i na fantasy Me utim, sam zaplet romana ne sadr i elemente magije, i ono to u njemu mo emo vide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *